end

 •      Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz budżetu państwa Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic, w jakości usług edukacyjnych.

  Cele projektu:

  Wyrównywanie szans i podniesienie, jakości nauczania w szkołach podstawowych ukierunkowane na kształcenie i rozwijanie kluczowych kompetencji 56 tys. uczniów szkół podstawowych z woj. opolskiego poprzez badania i zajęcia dodatkowe w okresie od 01.03.2013 do 30.11.2015

  Cele szczegółowe:

  • Przeprowadzenie i przeanalizowanie badań diagnozujących potrzeby uczniów
  • Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów realizowanych w modułach matematyczno-przyrodniczym lub humanistyczno-ekologicznym
  • Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozaszkolnych – wyjazdy edukacyjne

 • Fascynujący Świat Nauki i Technologii - Jesień 2015

  szczegóły


 • konferencja

  Serdecznie zapraszamy wszystkich Liderów na cykl Konferencji będących podsumowaniem Projektu.

  Konferencje odbędą się w siedzibie Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacja  przy ulicy Dubois 36 w dniu 16 czerwca 2015r.

  • Pierwsza o godzinie 10:00 - Konferencja podsumowująca Projekt -  Jak wykorzystać  wyniki z badań przesiewowych uczniów?
   Program Konferencji I
   9:45 -10:00 - rejestracja
   10:00 - 10:30 - podsumowanie projektu - osiągnięcia projektowe
   10:30 - 11:00 - wręczenie certyfikatów projektowych
   11:00 - 12:00 - zajęcia pokazowe w pracowniach Zaczarowanego Świata
   12:00 - 12:30 - przerwa kawowa (poczęstunek)
   12:00 - 13:00 - panel dyskusyjny - Jak wykorzystać  wynika z badań przesiewowych uczniów?
   13:00 - zakończenie konferencji

  • Druga o godzinie 14:00 - Konferencja podsumowująca Projekt -  Jak skorzystać z doświadczeń Projektowych w pracy szkoły?
   Program Konferencji II
   13:45 -14:00 - rejestracja
   14:00 - 14:30 - podsumowanie projektu - osiągnięcia projektowe
   14:30 - 15:00 - wręczenie certyfikatów projektowych
   15:00 - 16:00 - zajęcia pokazowe w pracowniach Zaczarowanego Świata
   16:00 - 16:30 - przerwa kawowa (poczęstunek)
   16:30 - 17:00 - panel dyskusyjny - Jak skorzystać z doświadczeń Projektowych w pracy szkoły?
   17:00 - zakończenie konferencji

  W trakcie konferencji podsumujemy wspólnie z Państwem Projekt, wręczymy certyfikaty i poprowadzimy panel dyskusyjny, zgodny z tematem konferencji.

  Dodatkową atrakcją, obydwu konferencji będą specjalnie dla Państwa przygotowane zajęcia pokazowe w pracowniach Zaczarowanego Świata, oraz niespodzianki dla szkół.

  Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji do 11 czerwca.

  potwierdzenie udziału

 • Fascynacje Eksperymentalne Młodego Naukowca

  Nadciąga nieziemskie wydarzenie: Festiwal eksperymentów i doświadczeń „ZOBACZ – DOTKNIJ - SPRAWDŹ - ZROZUM”

  plakat

  Udział w festiwalu jest nagrodą w konkursie „Fascynacje Eksperymentalne Młodego Naukowca”. Zakwalifikowane szkoły zostaną poinformowane osobiście przez zespół projektowy.
  Kolejne informacje nt. Festiwalu będziemy umieszczać sukcesywnie.

  szczegóły
  zaproszone szkoły

 • Diagnoza Potrzeb Nauczycieli - 2015

  Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji zwraca się do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety, dotyczącej potrzeb nauczycieli w zakresie dokształcania i doskonalenia zawodowego.
  Prosimy o wypełnienie ankiety do 4 maja 2015 r.

  Pismo przewodnie Dyrektora RCRE

  Ankieta

 • Po Konferencji

  Serdecznie dziękujemy za udział w konferncji, która odbyła się 15 kwietnia w siedzibie Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Opolu.
  W trakcie konferencji zespół pod kierunkiem prof. Zenona Jasińskiego zaprezentował Raport z badań diagnostycznych, jakimi objęto w ramach Projektu uczniów szkół podstawowych województwa opolskiego.
  Obecni na konferencji przedstawiciele szkół, otrzymali publikacje Raportu wojewódzkiego z badań przesiewowych uczniów.
  Raporty dla pozostałych szkół są do odebrania w RCRE Dubois w pok.213.
  Informacje o konferencji:
  umwo.opole.pl
  onet.pl
  Fragment wywiadu Kierownika Projektu dla Radia DOXA

 • Konkurs

  „FASCYNACJE EKSPERYMENTALNE MŁODEGO NAUKOWCA”

  organizowany w ramach Projektu „Fascynujący świat nauki i technologii” realizowanego przez Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu.

  fe

  Szanowni Państwo!

  Gorąco zapraszamy do udziału w konkursie uczniowskim dotyczącym eksperymentu. Główną nagrodą jest udział uczniów w  Festiwalu Nauki i Doświadczeń. Festiwale odbędą się w dniach 2-3 czerwca, 8-12 czerwca w Opolu. 

  W trakcie festiwalu przewidujemy szereg atrakcji naukowych, sporo emocji i fantastycznych niespodzianek.  Sprawdzimy czy uczniowie potrafią latać?  Czy są odporni na niskie i wysokie temperatury? Czy są w stanie kontrolować wybuch? Gwarantujemy 100% satysfakcji poprzez powiązanie nauki z dobrą zabawą. 

  Zapewniamy bezpłatny dowóz uczniów oraz poczęstunek.

  Liczymy na aktywny i liczny udział Waszych uczniów w konkursie.

  Zespół projektowy

 • Szanowni Państwo,

  Jest nam niezmiernie miło ogłosić wyniki Konkursu z wykorzystaniem stacji meteorologicznej.
  Dziękujemy wszystkim uczniom i ich opiekunom za udział i zaangażowanie.
  Poniżej przedstawiamy listę szkół i uczniów którzy otrzymują nagrody w naszym konkursie:

 •  PIT za 2014

  Uprzejmie informujemy, że deklaracje PIT-11 za 2014 rok zostały wysłane do Państwa listownie za pośrednictwem firmy InPost w dniach 29-31.01.2015 roku. W przypadku nie otrzymania przesyłki prosimy o informację pod numer telefonu 77 443 28 21, lub na adresy mailowe: mlejczak@rcre.opolskie.pl lub mlukasiewicz@rcre.opolskie.pl.

 • Skrzynki Ekobadacza zaba

  Szanowni Państwo,

  Jest nam niezmiernie miło ogłosić wyniki Konkursu z wykorzystaniem „Skrzynki Ekobadacza”.

  Dziękujemy wszystkim uczniom i ich opiekunom za udział i zaangażowanie. Mamy nadzieję, że była to okazja do odkrywania Waszych zdolności naukowych i wykorzystania umiejętności pracy w zespołach. Życzymy dalszych działań z wykorzystaniem „Skrzynki Ekobadacza” i satysfakcji z poznawania świata.

 • Szanowni Państwo

  W związku z trwającymi pracami nad wydrukowaniem i sprawdzeniem prawidłowości zapisów na PIT za 2014 dla zleceniobiorców RCRE prosimy o powiadomienie nas o zmianach adresu zamieszkania lub właściwego Urzędu Skarbowego w przypadkach kiedy zleceniobiorcy nie poinformowali RCRE o tym fakcie na bieżąco.

 • Szanowni Państwo

  Konkurs na przeprowadzenie pomiarów z użyciem stacji meteorologicznej jest już w trakcie realizacji. Chcąc jeszcze bardziej docenić pracę i zdolności uczniów, planujemy zorganizowanie na przełomie marca/kwietnia, konferencji finałowej konkursu.

  Ze względów organizacyjnych zaproszonych zostanie ok. 14 zespołów (4 uczniów i opiekun) które uczestniczyły w konkursie. Zaproszenia zostaną w pierwszej kolejności wysłane do szkół które przez największą liczbę dni w okresie styczeń-luty 2015 roku opublikują na stronie pogoda.snit.rcre.opolskie.pl wskazania ze stacji meteorologicznej. W trakcie konferencji zostanie zorganizowany konkurs wiedzy meteorologicznej dla uczniów. Zwycięzcy otrzymają atrakcyjne nagrody.

  Roland Zimek

 • Konkurs na Piosenkę o Projekcie Fascynujący Świat Nauki i Technologii

  W dniu 4 grudnia 2014 w Regionalnym Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu odbył się Mikołajkowy Festiwal Fascynującej Piosenki, podczas którego wyłonieni zostali najlepsi wykonawcy i najciekawsze piosenki o projekcie.

 • KONKURS NA BUDOWANIE I PROGRAMOWANIE ZESTAWÓW KLOCKÓW LEGO WEDO

  Zapraszamy wszystkie szkoły do udziału w konkursie Lego Wedo. Z każdej szkoły zapraszamy po 1 drużynie (2 osobowej), której zadaniem będzie zbudowanie konstrukcji z klocków Lego WeDo i zaprogramowanie jej przy pomocy oprogramowania Scratch w wersji 1.4. 

  Zgłoszenia drużyn odbywać się będą do dnia 12.01.2015 za pośrednictwem karty zgłoszenia odesłanej przez lidera na platformę projektową. Jeśli w szkole jest więcej niż 1 drużyna, chcąca wziąć  udział w zawodach - szkoła we  własnym zakresie musi przeprowadzić eliminacje szkolne.

  Finał konkursu planowany na 23.03.2015. Serdecznie zapraszamy

  Za konkurs odpowiedzialny jest:
  Pan Tomasz Marenin
  tel. 604780133
  tmarenin@rcre.opolskie.pl
 • Aktywacja kodów do e-wydań Nowej Trybuny Opolskiej

  Informujemy, że aktywację kodów do e-wydań Nowej Trybuny Opolskiej – wydanie z komiksem projektowym, można dokonywać pod nowym adresem - prasa24.pl.

  Serwis prasa24.pl umożliwia realizację kodów począwszy od pierwszej edycji październikowej oraz pozwala na realizację kodu bez posiadania wyodrębnionego konta w serwisie.

 • Konkurs na przeprowadzenie pomiarów z użyciem stacji meteorologicznej

   wiatraczek Regulamin konkursu - pdf pdf.
  załącznik - Opracowanie porownania prognozy pogody - docxdocx.

  Cieszymy się, z dużego zainteresowania szkół udziałem w konkursie na przeprowadzenie pomiarów z użyciem stacji meteorologicznej. Wychodząc naprzeciw szkołom i uczestnikom zdecydowaliśmy o przedłużeniu trwania konkursu do 17 lutego 2015 r. Szczegóły dostępne są w regulaminie konkursu.


 • Do nauczycieli przyrody

  zaba Propozycje wykorzystania „Skrzynek Badacza” - pdf. Z jednej szkoły udział w konkursie może brać udział kilka zespołów. Na wszelkie pytania, odpowiedzi udziela Pani Grażyna Jurowicz (gjurowicz@rcre.opolskie.pl).
  Termin przesyłania wyników: 31 grudzień 2014r.

 • Festiwal nauki w Mosznej

  W dniu 20 września 2014 r. w zespole pałacowo-parkowym w Mosznej odbył się Festiwal Nauki pn. Zobacz – Sprawdź - Zrozum, organizowany przez Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu w ramach realizowanego przez nas projektu Fascynujący Świat Nauki i Technologii. Wzięło w nim udział blisko 600 uczniów wraz z opiekunami z 12 szkół podstawowych Opolszczyzny.

 • Nowoczesne technologie w Niwkach

  ntwn