•      Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz budżetu państwa Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic, w jakości usług edukacyjnych.

  Cele projektu:

  Wyrównywanie szans i podniesienie, jakości nauczania w szkołach podstawowych ukierunkowane na kształcenie i rozwijanie kluczowych kompetencji 45 tys. uczniów szkół podstawowych z woj. opolskiego poprzez badania i zajęcia dodatkowe w okresie od 01.03.2013 do 30.04.2015

  Cele szczegółowe:

  • Przeprowadzenie i przeanalizowanie badań diagnozujących potrzeby uczniów
  • Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów realizowanych w modułach matematyczno-przyrodniczym lub humanistyczno-ekologicznym
  • Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozaszkolnych – wyjazdy edukacyjne

 • Aktywacja kodów do e-wydań Nowej Trybuny Opolskiej

  Informujemy, że aktywację kodów do e-wydań Nowej Trybuny Opolskiej – wydanie z komiksem projektowym, można dokonywać pod nowym adresem - prasa24.pl.

  Serwis prasa24.pl umożliwia realizację kodów począwszy od pierwszej edycji październikowej oraz pozwala na realizację kodu bez posiadania wyodrębnionego konta w serwisie.

 • Konkurs na przeprowadzenie pomiarów z użyciem stacji meteorologicznej

   wiatraczek Regulamin konkursu - pdf pdf.
  załącznik - Opracowanie porownania prognozy pogody - docxdocx.

  Cieszymy się, z dużego zainteresowania szkół udziałem w konkursie na przeprowadzenie pomiarów z użyciem stacji meteorologicznej. Wychodząc naprzeciw szkołom i uczestnikom zdecydowaliśmy o przedłużeniu trwania konkursu do 17 lutego 2015 r. Szczegóły dostępne są w regulaminie konkursu.


 • Do nauczycieli przyrody

  zaba Propozycje wykorzystania „Skrzynek Badacza” - pdf. Z jednej szkoły udział w konkursie może brać udział kilka zespołów. Na wszelkie pytania, odpowiedzi udziela Pani Grażyna Jurowicz (gjurowicz@rcre.opolskie.pl).
  Termin przesyłania wyników: 31 grudzień 2014r.

 • Zapraszamy do udziału w konkursie piosenki o projekcie FSNiT

 • Festiwal nauki w Mosznej

  W dniu 20 września 2014 r. w zespole pałacowo-parkowym w Mosznej odbył się Festiwal Nauki pn. Zobacz – Sprawdź - Zrozum, organizowany przez Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu w ramach realizowanego przez nas projektu Fascynujący Świat Nauki i Technologii. Wzięło w nim udział blisko 600 uczniów wraz z opiekunami z 12 szkół podstawowych Opolszczyzny.

 • Komunikat

  Od dnia 26.08.2014 rozpoczynamy dystrybucje kolejnych pomocy dydaktycznych dla szkół.


 • 2-gie badanie - Czynności do wykonania

  NIE TWORZYMY powtórnie klas/grup/kont uczniów. Wyjątkiem jest przypadek, kiedy zwiększyła się liczba uczniów (wtedy dla dodatkowych uczniów tworzymy kolejną, dodatkową, np. 2 osobową klasę/grupę).
  Uwaga ! – prosimy nie kasować żadnych klas – to spowoduję utratę danych z poprzednich badań !

  1. Lider szkoły sprawdza czy nauczyciel wykonujący 2-gie badanie posiada założone konto - jeżeli nie – tworzy je (podr. Administratora – str. 14).
  2. Lider szkoły sprawdza czy nauczyciel jest przypisany do klasy/grupy (stworzone przy 1-szym badaniu), w której ma wykonać badania – jeżeli nie – przypisuje nauczyciela do danej klasy/grupy (podr. Administratora – str. 15 - 16).
  3. Nauczyciel tworzy nowe zadanie dla danej klasy/grupy (podr. Nauczyciela str. 13-15) pamiętając o wybraniu właściwego okresu badawczego („czerwiec 2014 - 2-gie badanie kl 6” – dla klas 6, „październik 2014 -2 badanie – dla pozostałych klas”. Przypominamy aby tworzyć oddzielnie zadania z matematyki i oddzielnie z j. polskiego.
  4. Jeżeli istniej taka potrzeba – nauczyciel może wygenerować nowe hasła dla uczniów (podr. Nauczyciela str. 21 - 22).
  5. Dla nowego badania wypełniamy kwestionariusze uczniów.

  Na ewentualne pytania odpowiada Pan:

  Andrzej Migacz

  tel. 77 404 75 50 

  W przypadku pytań związanych z działaniem platformy diagnostycznej, na pytania odpowiada Pan Tomasz Stokłosa, tel. 77 404 75 42

  Tomasz Stokłosa

 • Serdecznie zapraszamy

  wszystkich zainteresowanych na spotkanie z kierownictwem projektu „Fascynujący Świat Nauki i Technologii” w budynku przy ul. Dubois 36, pokój 207 w dniu 28.05 w godzinach od 14:00 do 16:00. Chętnie odpowiemy na pytania związane z realizacją projektu, będzie można także rozliczyć dokumentację projektową.

 • Szanowni Państwo

  Zgodnie z planem wynikającym z harmonogramu projektu 2-gie badania dla klas VI proszę przeprowadzić  w czerwcu 2014r – na platformie okres badawczy o nazwieczerwiec 2014 - 2-gie badanie kl 6”.
  Dla pozostałych  klas badania odbywają się w miesiącu wrzesień – październik 2014r - na platformie okres badawczy o nazwiepaździernik 2014 -2 badanie”. Do każdego nowego badania trzeba wypełniać kwestionariusze..

  W wyjątkowych sytuacjach na wniosek Lidera Szkolnego z uzasadnieniem przyczyn wcześniejszych badań (wg załączonego wzoru), będzie możliwość wcześniejszego wykonania badań w pozostałych klasach, tylko w przypadku  gdy w szkole  zostały przeprowadzone wszystkie działania projektowe.    

  Przypominam, że rozliczenie  badań kl. 6 nastąpi po przebadaniu pozostałych uczniów w terminie wrzesień - październik.

  Na ewentualne pytania odpowiada Pan:

  Andrzej Migacz

  tel. 77 404 75 50 

  W przypadku pytań związanych z działaniem platformy diagnostycznej, na pytania odpowiada Pan Tomasz Stokłosa, tel. 77 404 75 42

  Andrzej Migacz

 • Szanowni Państwo Liderzy,
  Szanowni Państwo Nauczyciele

  Zwracamy się z prośbą o rozliczanie zrealizowanych pozalekcyjnych zajęć dodatkowych. Nauczyciele którzy już zakończyli zajęcia dodatkowe w swoich grupach projektowych powinni  już wypełnić formularze na platformie i składać dokumentację. Prosimy nie czekać ze składaniem dokumentacji na koniec roku szkolnego. Pozwoli nam to na systematyczne i szybsze rozliczenie należności za wykonaną pracę.
  Przypominamy, że szczegółowe instrukcje umożliwiające poprawne rozliczenie zajęć dodatkowych są dostępne na platformie projektowej, po wybraniu z górnego menu NAUCZYCIEL / DODATKOWE ZAJĘCIA POZALEKCYJNE.

  Przypominamy, że zgodnie z umową §7 ust. 2. „… (Wykonawca wystawi rachunek do 10 dni od zakończenie każdego semestru) …” Nie wywiązanie się z tego zapisu może skutkować rozwiązaniem umowy.

  Wszyscy Nauczyciele realizujący zajęcia dodatkowe posiadają na platformie systemowej założone konta, umożliwiające wypełnienie właściwych formularzy.

 • 10 lat w UE.pl

  10UE

  Ale się zmieniło!
  Wybierz najlepszy projekt w swoim województwie


  Zapraszamy do udziału w Plebiscycie organizowanym przez Telewizję Polską we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju.
  Głosowanie na projekty z województwa opolskiego.


 • Konkurs na projekt plakatu edukacyknego z astronomii

  Konkurs adresowany jest do uczniów klas 4–6 i ich opiekunów, wszystkich szkół podstawowych województwa opolskiego, biorących udział w projekcie „Fascynujący Świat Nauki i Technologii”.

  regulamin konkursu pdf pdf

 • Nowoczesne technologie w Niwkach

  ntwn