•      Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz budżetu państwa Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic, w jakości usług edukacyjnych.

  Cele projektu:

  Wyrównywanie szans i podniesienie, jakości nauczania w szkołach podstawowych ukierunkowane na kształcenie i rozwijanie kluczowych kompetencji 45 tys. uczniów szkół podstawowych z woj. opolskiego poprzez badania i zajęcia dodatkowe w okresie od 01.03.2013 do 30.04.2015

  Cele szczegółowe:

  • Przeprowadzenie i przeanalizowanie badań diagnozujących potrzeby uczniów
  • Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów realizowanych w modułach matematyczno-przyrodniczym lub humanistyczno-ekologicznym
  • Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozaszkolnych – wyjazdy edukacyjne

 • Szanowni Państwo

  W związku z trwającymi pracami nad wydrukowaniem i sprawdzeniem prawidłowości zapisów na PIT za 2014 dla zleceniobiorców RCRE prosimy o powiadomienie nas o zmianach adresu zamieszkania lub właściwego Urzędu Skarbowego w przypadkach kiedy zleceniobiorcy nie poinformowali RCRE o tym fakcie na bieżąco.

 • Szanowni Państwo

  Konkurs na przeprowadzenie pomiarów z użyciem stacji meteorologicznej jest już w trakcie realizacji. Chcąc jeszcze bardziej docenić pracę i zdolności uczniów, planujemy zorganizowanie na przełomie marca/kwietnia, konferencji finałowej konkursu.

  Ze względów organizacyjnych zaproszonych zostanie ok. 14 zespołów (4 uczniów i opiekun) które uczestniczyły w konkursie. Zaproszenia zostaną w pierwszej kolejności wysłane do szkół które przez największą liczbę dni w okresie styczeń-luty 2015 roku opublikują na stronie pogoda.snit.rcre.opolskie.pl wskazania ze stacji meteorologicznej. W trakcie konferencji zostanie zorganizowany konkurs wiedzy meteorologicznej dla uczniów. Zwycięzcy otrzymają atrakcyjne nagrody.

  Roland Zimek

 • Konkurs na Piosenkę o Projekcie Fascynujący Świat Nauki i Technologii

  W dniu 4 grudnia 2014 w Regionalnym Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu odbył się Mikołajkowy Festiwal Fascynującej Piosenki, podczas którego wyłonieni zostali najlepsi wykonawcy i najciekawsze piosenki o projekcie.

 • KONKURS NA BUDOWANIE I PROGRAMOWANIE ZESTAWÓW KLOCKÓW LEGO WEDO

  Zapraszamy wszystkie szkoły do udziału w konkursie Lego Wedo. Z każdej szkoły zapraszamy po 1 drużynie (2 osobowej), której zadaniem będzie zbudowanie konstrukcji z klocków Lego WeDo i zaprogramowanie jej przy pomocy oprogramowania Scratch w wersji 1.4. 

  Zgłoszenia drużyn odbywać się będą do dnia 12.01.2015 za pośrednictwem karty zgłoszenia odesłanej przez lidera na platformę projektową. Jeśli w szkole jest więcej niż 1 drużyna, chcąca wziąć  udział w zawodach - szkoła we  własnym zakresie musi przeprowadzić eliminacje szkolne.

  Finał konkursu planowany na 23.03.2015. Serdecznie zapraszamy

  Za konkurs odpowiedzialny jest:
  Pan Tomasz Marenin
  tel. 604780133
  tmarenin@rcre.opolskie.pl
 • Aktywacja kodów do e-wydań Nowej Trybuny Opolskiej

  Informujemy, że aktywację kodów do e-wydań Nowej Trybuny Opolskiej – wydanie z komiksem projektowym, można dokonywać pod nowym adresem - prasa24.pl.

  Serwis prasa24.pl umożliwia realizację kodów począwszy od pierwszej edycji październikowej oraz pozwala na realizację kodu bez posiadania wyodrębnionego konta w serwisie.

 • Konkurs na przeprowadzenie pomiarów z użyciem stacji meteorologicznej

   wiatraczek Regulamin konkursu - pdf pdf.
  załącznik - Opracowanie porownania prognozy pogody - docxdocx.

  Cieszymy się, z dużego zainteresowania szkół udziałem w konkursie na przeprowadzenie pomiarów z użyciem stacji meteorologicznej. Wychodząc naprzeciw szkołom i uczestnikom zdecydowaliśmy o przedłużeniu trwania konkursu do 17 lutego 2015 r. Szczegóły dostępne są w regulaminie konkursu.


 • Do nauczycieli przyrody

  zaba Propozycje wykorzystania „Skrzynek Badacza” - pdf. Z jednej szkoły udział w konkursie może brać udział kilka zespołów. Na wszelkie pytania, odpowiedzi udziela Pani Grażyna Jurowicz (gjurowicz@rcre.opolskie.pl).
  Termin przesyłania wyników: 31 grudzień 2014r.

 • Festiwal nauki w Mosznej

  W dniu 20 września 2014 r. w zespole pałacowo-parkowym w Mosznej odbył się Festiwal Nauki pn. Zobacz – Sprawdź - Zrozum, organizowany przez Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu w ramach realizowanego przez nas projektu Fascynujący Świat Nauki i Technologii. Wzięło w nim udział blisko 600 uczniów wraz z opiekunami z 12 szkół podstawowych Opolszczyzny.

 • Nowoczesne technologie w Niwkach

  ntwn